Periferni venski pristup uz pomoć ultrazvuka

Kateterizacija periferne vene najčešći je invazivni postupak u kliničkoj praksi. Međutim, bez obzira na rutinu ovog postupka, ipak se i vrlo iskusni praktičari nađu u situacijama kada je otvaranje vene izrazito teško, tj. gotovo nemoguće. U takvim slučajevima ultrazvuk nam je od velike pomoći, jer nam omogućuje vizualizaciju vena prigodnih za kateterizaciju, ali i otvaranje venskog puta pod direktnom kontrolom ultrazvuka.

Video predavanje dr. Ivora Kovića objasnit će vam osnove ultrazvučnog pregleda krvnih žila te demonstrirati postavljanje perifernih venskih katetera pod kontrolom ultrazvuka.

Scroll to Top