Uloga ultrazvuka pluća u COVID-19

Ultrazvuk može biti vrlo koristan u različitim aspektima borbe protiv novog koronavirusa:

  • Trijaža
    Upotreba ultrazvuka može se uključiti u protokol trijaže koji je sam po sebi od velike važnost. Dobra trijaža, između ostalog, može spriječiti širenje infekcije unutar bolnica, smanjiti opterećenje na bolničke krevete i osoblje te doprinijeti bržoj dijagnostici.
  • Intenzivno liječenje
    Ultrazvuk svakako ima i svoje mjesto u jedinicama intenzivnog liječenja, kao i pri dijagnostici drugih patologija u slučaju opterećenosti drugih aparata, poput CT-a. 

U ovom članku vam predstavljamo vodič za ultrazvuk pluća i specifičnosti vidljivih promjena u COVID-19 pacijenata koji su napravili Dr. Cherian i Ahmad iz Velike Britanije.

Vodič za ultrazvuk pluća stranica 1
Vodič za ultrazvuk pluća stranica 2

Preuzmite verziju za tisak/printanje – POCUS_COVID.pdf (839 KB)

Scroll to Top