PRIMJENA ULTRAZVUKA U EDUKACIJI

l&t ultrazvuk model lumbalna punkcija

Ultrazvuk je odavno prepoznat kao izuzetno koristan dijagnostički modalitet zbog prikaza slike u realnom vremenu, neinvazivnosti, prenosivosti i relativno niske cijene.

Korištenje ultrazvuka uz krevet (engl. Point-of-care ultrasound, POCUS) proširilo se na mnoge medicinske i kirurške grane, izvan svoje tradicionalne uloge u radiologiji, opstetriciji, ginekologiji i kardiologiji.

Mnogi stoga danas smatraju ultrazvuk dijelom standardne medicinske prakse te ga nazivaju “sonoskopom” ili “vizualnim stetoskopom 21. stoljeća”. Sve veća nužnost poznavanja rada s ultrazvukom te razvoj novih prijenosnih ultrazvučnih uređaja predstavljaju snažne argumente za uvođenje edukacije iz ultrazvuka u kurikulum preddiplomskog medicinskog studija.

Medicinski fakulteti širom svijeta već provode nastavu iz ultrazvuka za studente. Njihova dosadašnja iskustva pokazuju da ultrazvuk pozitivno utječe na kliničko odlučivanje studenata te ih uspješno priprema za korištenje ultrasonografije tijekom kliničkih rotacija. Ovakva edukacija obogaćuje znanje anatomije, poboljšava razumijevanje fizioloških procesa i potiče razvoj kliničkih vještina. Rano osposobljavanje iz ultrazvuka za studente medicine također može spriječiti buduće dijagnostičke pogreške.

Istraživanja sugeriraju da studenti medicine mogu postići dovoljan stupanj stručnosti u korištenju ultrazvuka tijekom ranog stadija svog medicinskog obrazovanja

ultrazvuk model injekcija ramena

Uobičajeni ciljevi kurikuluma za medicinske studente

  1. Pretklinika: bolje razumjevanje anatomije, fiziologije i patologije kroz upotrebu ultrazvuka
  2. Klinika: naučiti studente kako učinkovito koristiti ultrazvuk kao modalitet za rješavanje problema u dijagnozi i pri određenim medicinskim postupcima. Studenti također moraju naučiti ograničenja ultrazvuka te kada su drugi modaliteti prikladniji.

Korisna literatura:

Oteri, V., Occhipinti, F., Gribaudo, G. et al. Integration of ultrasound in medical School: Effects on Physical Examination Skills of Undergraduates. Med.Sci.Educ. 30, 417–427 (2020). https://doi.org/10.1007/s40670-020-00921-4Sažetak: Pregledni članak čiji je cilj procjeniti da li uvođenje edukacije iz ultrazvuka tijekom medicinskog studija poboljšava znanje i vještine fizikalnog pregleda. Pregled literature obuhvaća 15 znanstvenih članaka, tj. 1643 medicinskih studenata iz 5 različitih zemalja i 14 različitih akademskih institucija. Osam od devet studija (88,9%) pokazalo je poboljšanje rezultata praktičnog fizikalnog pregleda u studenata izloženih edukaciji iz ultrazvuka. Jedanaest od jedanaest studija (100%), koje su uključivale upitnike za samoprocjenu, izvijestile su da se studenti snažno slažu da im je edukacija iz ultrazvuka pomogla u učenju i razumijevanju fizikalnog pregleda te poboljšala samopouzdanje i vještine.

Baltarowich, Oksana H. MD; Di Salvo, Donald N. MD; Scoutt, Leslie M. MD; Brown, Douglas L. MD; Cox, Christian W. MD; DiPietro, Michael A. MD; Glazer, Daniel I. MD; Hamper, Ulrike M. MD, MBA; Manning, Maria A. MD; Nazarian, Levon N. MD; Neutze, Janet A. MD; Romero, Miriam MD; Stephenson, Jason W. MD; Dubinsky, Theodore J. MD National Ultrasound Curriculum for Medical Students, Ultrasound Quarterly: March 2014 – Volume 30 – Issue 1 – p 13-19 doi: 10.1097/RUQ.0000000000000066Sažetak: Stručni članak napisan od strane specijalista ultrazvuka iz američkog Društva radiologa u ultrazvuku (engl. Society of Radiologists in Ultrasound) i Saveza medicinskih edukatora u radiologiji (engl. Alliance of Medical School Educators in Radiology). Cilj članka je edukatorima, koji žele uključiti ultrazvuk u nastavni plan medicinskog fakulteta, odgovoriti na pitanje “Što studenti koji završavaju medicinski fakultet trebaju znati o ultrazvuku?”. Članak opisuje dva primjera kako se ultrazvuk može vertikalno ili vodoravno uvrstiti u nastavni plan i program te nudi objašnjenja kako ovakav nastavni plan zadovoljava izgradnju kompetencija budućih liječnika. 


Kondrashova T, Kondrashov P. Integration of Ultrasonography into the Undergraduate Medical Curriculum: Seven Years of Experience. Mo Med. 2018;115(1):38-43.

Sažetak: Članak koji donosi iskustva iz edukacije ultrazvuka na jednom američkom sveučilištu u razdoblju od 7 godina. Njihovi studenti svladavaju ultrazvučne tehnike kroz praktične laboratorije koji pokrivaju sve sustave i dijelove tijela. Članak je vrlo praktičan jer prikazuje cijeli kurikulum, pa čak i detalje kao što su oprema koju autori koriste u edukaciji (specifični fantomi i treneri).

Uvrstite edukaciju iz ultrazvuka u vaš kurikulum

Rado ćemo vam pomoći pri implementaciji ultrazvuka u edukaciji, bilo da se radi o medicinskom fakultetu, veleučilištu ili drugoj edukativnoj organizaciji.

Nudimo vam kompletna rješenja za edukaciju iz ultrazvuka. Naša tvrtka je distributer SONON prijenosnog ultrazvuka, ali i nekoliko najvećih svjetskih proizvođača edukativnih fantoma i modela za ultrazvuk. 

SONON prijenosni ultrazvuk idealan je izbor za edukaciju:

  • Nudi konveksnu i linearnu sondu za različite primjene
  • Prijenosni ultrazvuk bez žica
  • Puno isplativiji od klasičnih ultrazvučnih sustava
  • Jednostavno povezivanje s bilo kojim mobitelom ili tabletom
  • Mogućnost prijenosa slike na veliki ekran/projektor
  • Intuitivno i brzo postavljanje
SONON linearna sonda slika

U našoj ponudi pronaći ćete različite fantome i modele za ultrazvuk. 


Istražite ponudu tvrtki čiji smo ekskluzivni zastupnici:

Scroll to Top