Vodič za brzi početak – SONON ultrazvuk

Prije prvog korištenja SONON ultrazvuka, bilo da se radi o linearnoj ili konveksnoj sondi, potrebno je učiniti nekoliko jednostavnih koraka i pripremiti sustav za rad. Ne brinite, radi se o zbilja jednostavnom postupku koji je potrebno provesti samo jednom.

Vodič za brzi početak dostupan je u video i tekstualnom formatu.

1. Sadržaj paketa

Ovisno da li ste odabrali sondu u kompletu s tabletom ili samu sondu, dobit ćete slijedeći sadržaj:

Sonda

 • 1x linearna ili konveksna sonda
 • 2x baterija
 • 1x punjač za punjenje baterije unutar sonde
 • 1x vanjski punjač baterije
 • 1x vodič za brzo spajanje
 • 1x silikonska zaštita za sondu

Komplet

 • Sav sadržaj koji dolazi sa sondom – navedeno iznad
 • Samsung Galaxy Tab A7 tablet s punjačem i USB kabelom
 • Zaštitna futrola za tablet
 • Fleksibilni stativ s nosačem za tablet

2. Punjenje baterija

Prije prve upotrebe preporučljivo je u potpunosti napuniti baterije, što kao što smo rekli, možete učiniti na dva način.

Punjenje baterije unutar sonde

Kako biste napunili bateriju u sondi, najprije otvorite vratašca na vrhu SONON sonde pritiskom prema dolje na gumb koji se nalazi na bočnoj strani. Lagano gurnite vratašca u stranu, podignite ih i umetnite bateriju. Na isti način zatvorite vratašca pritiskom prema dolje na gumb za otvaranje i laganim klizanjem vratašaca u suprotnom smjeru.

SONON instalacija baterije u sondu

Spojite strujni kabel na punjač, otvorite vratašca na sredini bočne strane sonde i spojite kabel za punjenje na sondu te strujni kabel u utičnicu. Dok se baterija puni primjeti ćete da LED lampica svjetli zelenom bojom, a kada je baterija puna LED lampica će prestati svjetliti.

SONON punjenje baterije u sondi

Punjenje baterije na punjaču

Punjenje baterije putem vanjskom punjača je također vrlo jednostavno. Spojite strujni kabel na punjač. Zatim spojite odgovarajući kabel na adapter i umetnite bateriju. Dok se baterija puni, na adapteru će svjetliti crvena lampica, a kada je baterija puna lampica će svijetliti zelenom bojom.

SONON punjenje baterije na vanjskom punjaču

Potpuno prazna baterija punit će se otprilike 3 sata, te vam nakon toga omogućiti puna 3 sata skeniranja tj. 12 sati rada u stanju pripravnosti.

3. Preuzimanje SONON mobilne aplikacije

Kako bi SONON ultrazvuk mogao prikazivati sliku na tabletu ili mobitelu, potrebno je na mobilni uređaj učitati besplatnu SONON mobilnu aplikaciju. SONON aplikacija, a i sama sonda, radi s gotovo svim mobilnim uređajima na Android ili iOS operativnom sustavu.

Android uređaji

Odnosi se i na Samsung Galaxy Tab A7 koji dolazi u kompletu.

google play storeNa mobilnom uređaju otvorite “Google Play Store” aplikaciju.

Da biste mogli preuzimati aplikacije iz “Google Play Store-a” morate prethodno dodati svoj postojeći Google račun ili otvoriti novi.
Naučite kako otvoriti i dodati Google račun.

U “Google Play Store-u” upišite “SONON X” kako biste pronašli zadnju verziju aplikacije za vaš ultrazuk.

sonon app iconUčitajte SONON X aplikaciju.

iOS uređaji

app store iconNa mobilnom uređaju otvorite “App Store” aplikaciju.

Da biste mogli preuzimati aplikacije iz “Apple Store-a” morate prethodno dodati svoj postojeći Apple ID ili otvoriti novi.
Naučite kako otvoriti i dodati Apple ID.

U “App Store-u” upišite “SONON X” kako biste pronašli zadnju verziju aplikacije za vaš ultrazuk.

sonon app iconUčitajte SONON X aplikaciju.

Saznajte više o SONON aplikaciji.
Direktne web veze za preuzimanje aplikacija

sonon ultrazvuk na google play store sonon ultrazvuk na apple store

4. Prvo pokretanje SONON aplikacije

 • Pokrenite aplikaciju
 • Složiti se s uvjetima korisničke odgovornosti (označite kvačicom ispod svakog stupca)
 • Ispunite osobne podatke (potrebno samo prilikom prvog pokretanja aplikacije):
  • Vaša adresa elektroničke pošte
  • Serijski broj sa SONON sonde (nalazi se na poleđini same sonde poslije oznake SN)
  • Lozinka koju sami postavljate
 • Nakon unosa podataka zapamtite ili sigurno pohranite lozinku jer je morate upisati prilikom svakog pokretanja SONON X aplikacije

4. Bežično spajanje SONON sonde i mobilnog uređaja

Pritisnite (držati barem 2 sekunde) POWER gumb na sondi. Nakon što se sonda pokrene, svjetlosna oznaka na prednjem dijelu sonde će početi treperiti. Sonda je spremna za spajanje s mobilnim uređajem nakon što treperenje prestane.

SONON sonda power gumb

Zatim na mobilnom uređaju koji želite spojiti sa sondom, pokrenite pretraživanje novih WiFi mreža.

Iz liste pronađenih mreža odaberite mrežu vaše sonde. Ime mreže započine s riječju SONON te uključuje i jedinstveni identifikacijski broj (npr. SONON300L-H-XXXXXXXX).

Prilikom prvog spajanja sonde sa uređajem, potrebno je upisati lozinku WiFi mreže koja je inicijalno postavljena kao niz brojeva: 1234567890. 

5. Skeniranje

Ultrazvuk je sada spreman za skeniranje koje možete pokrenuti na dva načina. 

Brzo skeniranje bez unosa podataka o pacijentu

SONON start scan Brzo skeniranje pokrenite pritiskom na tipku START SCAN.

Skeniranje uz unos podataka o pacijentu

SONON patient list Upišite demografske podatke pacijenta pritiskom na tipku Patient List te na plus oznaku.

Kroz formular možete upsati ime i prezime pacijenta, njegov identifikacijski broj, spol, dob i druge neobavezne podatke poput datuma početka zadnje menstruacije.Nakon unosa podataka na ekranu pritisnite tipku scan. 

Scroll to Top